Поточна діяльність | Робочий навчальний план на 2017/2018 рік
Робочий навчальний план на 2017/2018 рік

Пояснювальна записка

Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного рівня в національній системі освіти провідної ролі набуває забезпечення у дошкільній освіті оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку, гармонійний розвиток життєвої компетентної дошкільника, повноцінне забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Навчально-виховний процес в Кислівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко» Кислівської сільської ради Куп'янського району Харківської області (далі Кислівський ДНЗ (я-с) «Сонечко») буде здійснюватися у 2017/2018 навчальному році відповідно до основних нормативних документів:  Конституції України; Законів  України «Про освіту» від 23.05.1991  №1060-XII (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), «Про права дитини», «Про місцеве самоврядування», Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015, Конвенції прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 №789-XІІ, Базового компоненту дошкільної освіти, «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту.

Робочий навчальний план Кислівського ДНЗ (я-с) «Сонечко» на 2017/2018 навчальний рік складено відповідно до  наказів Міністерства освіти і науки України: від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26, від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669, від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання», від 07.11.2000  N 522 «Про затвердження Положення про порядок  здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»; інструктивно-методичних листів та рекомендацій: «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»  від 13.06.2017 №1/9-322, «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 №1/9-456, «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 №1/9-454, від 28.04.2015 №1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку», «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» № 1/9-510 від 18.12.2000 року, від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»,  від 16.03.12№1/9-198   «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», «Методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку в умовах різних форм здобуття обов’язкової дошкільної освіти «Харківська академія неперервної освіти»»  від 12.12.2012 № 1752, Інструктивно-методичні рекомендації  КВНЗ «Харківська академія непевної освіти» «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н.р.», «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку» від 27.09.2010 р № 1/9-666, «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011 №1/9-577,  від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку», Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про організовану самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 27.07.2010 №1.4/18-3082; Інструкцій: «Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012  №1059, «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» №298/227 від 17.04.2006 та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Планування та організація освітнього процесу

Кислівський ДНЗ (я-с) «Сонечко» загального  розвитку реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату.

  Відповідно до вирішення провідних завдань у 2017/2018 навчальному році, зазначених в Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від  13.06.2017 №1/9-322 діяльність закладу буде спрямовано на забезпечення належних умов для отримання дошкільної освіти, дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи, реалізацію принципів демократизації,  гуманізації, індивідуалізації,  інтегративності педагогічного процесу з метою сприяння своєчасному становленню та всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню фізичної та психологічної готовності до нової соціальної ролі.

Організація освітнього процесу в Кислівському ДНЗ (я-с) «Сонечко» протягом 2017/2018 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком національно-патріотичного виховання

Мова навчання – українська.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018  навчальному році (додаток 2).

Навчально-виховний процес у 2017/2018 навчальному році буде здійснюватися за програмами:

у групі короткотривалого перебування дітей раннього віку (2-й рік життя) – за програмою розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 № 750;

у різновіковій групі молодшого дошкільного віку (3-й - 4-й рік життя) -

та старшого дошкільного віку (5-й - 6-й рік життя) - за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція, 2017) та окремі розділи за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», нова редакція, 2017 рік.

Планування освітньо-виховного процесу здійснюється за режимними моментами.

Протягом дня рівномірно розподіляються види активності за освітніми лініями залежно від бажань та інтересу дітей.

Розподіл безперервної безпосередньо освітньої діяльності складається з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину, визначеного у наказі МОН від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26.

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Заняття розпочинаються о 9 годині і тривають:

     - група короткотривалого перебування дітей раннього віку (2-й рік життя) – до 10 хвилин;

     - різновікова група молодшого дошкільного віку (3-й - 4-й рік життя) – 15-20 хвилин;

     - різновікова  група молодшого та старшого дошкільного віку (5-й - 6-й рік життя)  – 20-25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності проводяться в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Для скорочення організованих форм навчальної діяльності використовується блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання.

Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі складається з: ранкової гімнастики, занять фізичною культурою, рухливих ігор та ігор спортивного характеру, загартування, фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями, фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Зміст навчально-виховного процесу у Кислівському ДНЗ (я-с) «Сонечко» визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого на колегії МОН України від 04.05.2012 та затвердженого наказом від 22.05.2012 № 615.

В структурі робочого навчального плану виділено інваріантну (обов’язкову) і варіативну частини,  які забезпечують компетентність дитини згідно з вимогами  Базового компонента дошкільної освіти (додаток 1).

 Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до програмно-методичного забезпечення.

Інваріантна складова робочого навчального плану визначає обов’язковий для дітей певного віку об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно  освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм, за якими буде здійснюватись навчально-виховний процес, а також ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту Кислівського ДНЗ (я-с) «Сонечко».

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності, фізкультурні заняття. Весь освітній навчальний процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

Варіативна складова навчального плану враховує й відбиває в змісті додаткові освітні послуги (гурткова робота) за нахилами та бажаннями дітей та  батьків.

День  проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Упродовж 2017/2018 н. р. за мережею будуть працювати:

  • група короткотривалого перебування дітей раннього віку «Разом з матусями» (2-й  рік життя) – 12 вихованців;
  • різновікова група молодшого дошкільного віку (3-й - 4-й рік життя) –   25 вихованців;
  • різновікова група молодшого та старшого дошкільного віку (5-й – 6-й рік життя)  –  23  вихованця.

Всього охоплено дітей дошкільною освітою через Кислівський ДНЗ (я-с) «Сонечко» 60 вихованців.

 Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

У ДНЗ функціонують гуртки:

   •  пошуково-дослідницької діяльності «Дискавері»;

•  з образотворчої діяльності «Грайлик».

Структура навчального року

Освітньо-виховний процес організовано у відповідності з річним планом Кислівського ДНЗ (я-с) «Сонечко» на 2017/2018 навчальний рік, календарним навчальним графіком.

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 28 грудня по 08 січня,

весняні – 10 календарних днів з 23 березня по 01 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.    

Дошкільний навчальний заклад  працює за п’ятиденним робочим тижнем, тривалість робочого дня - 9  годин.  Вихідні дні - субота, неділя, святкові, тощо.

 

Додаток 1

Складений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України: від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26

 

Розподіл занять на тиждень на дитину

у Кислівському дошкільному навчальному закладі

(ясла-садок) «Сонечко» Кислівської сільської ради

Куп´янського району Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності за

освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Ранній

Різновікова

Різновікова

вік (від 1 до 2 р.)

 (від 2 до 3 р.)

(від 3 до 4 років)

(від 4 до 5 років)

Старша (від 5до 6 (7) р.)

*Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

**Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна та художня література)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

***Розвиток мовлення і культура  мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3

4

 

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

Максимально допустиме  навчальне навантаження на тиждень  на   дитину (в  астрономічних  годинах)

1.3

1,4

3,5

5,3

8,3

ВАРІАТИВНА  ЧАСТИНА

 

 

 

 

 

Валеологічна освіта

-

-

-

-

-

Образотворча діяльність

-

-

1

1

1

Пошуково-дослідницька діяльність

-

-

1

1

1

Всього занять:

9

10

13

14

17

Максимальна кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих навчальних занять. У різновіковій групі тривалість навчальних занять диференціюється, відповідно віку кожної дитини.

*Заняття із ознайомлення із соціумом передбачають  формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, здоров’язбережувальної компетентності, реалізацію завдань патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства.

**Художньо-продуктивна діяльність передбачає вивчення художньої літератури, 1 заняття на тиждень проводиться за рахунок кількості занять художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах.

***Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  передбачають інтеграцію завдань з художньої літератури у ІІ молодшій групі.

 Завдання сенсорного, логіко-математичного розвитку реалізуються під час окремих групових занять у всіх видах діяльності;

Завдання емоційно-ціннісного розвитку інтегруються у всі види діяльності,  реалізуються під час самостійної художньої діяльності дітей, роботи з дитячою книжкою;

Завдання креативного розвитку інтегруються у всі види діяльності, реалізуються під час спільної та самостійної ігрової діяльності дітей.

Щодня проводиться одне інтегроване заняття, тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не  перевищує для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.

Тривалість занять для дітей у віці

від 1 до 2 років – до 10 хвилин;

від 2 до 3 років – до 15 хвилин;

від 3 до 4 років – до  20-25 хвилин;

від 5 до 6(7) років – до 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше трьох разів на тиждень.

У дні, коли немає фізкультурних занять, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. 

 

Додаток 2

Складений відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (від 13.06.2017 №1/9-322)

Комплексні освітні програми

і навчально-методичні посібники, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, які використовуються у Кислівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко»  Кислівської сільської ради

з/п

Назва

Автор

Мова

видання

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

6

1

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

наук. керівник

Богуш А.М.

укр.

МЦФР

Наказ МОН молодьспорт України від 22.05.2012 № 615

 

 

2

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І.,

Возна Л.М.,

Максименко О.Л. та ін.

укр.

Мандрівець, 2017

Лист МОН України від 23.05.2017 №1/11-4988

3

Освітня програма  для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.,

Шевчук А.С.,

Рогозянський О.С.

укр.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 2017

Лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684

 

Парціальні програми

4

Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Лохвицька Л.В.

укр.

Мандрівець, 2014

Лист ІІТЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632

5

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

Березіна О.М.,

Гніровська О.З.,

Линник Т.А.

укр.

Мандрівець, 2014

 

6

Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»

Л.В.Лохвицька

укр.

Мандрівець, 2014

Лист ІІТЗО від

7

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

 

Єфименко М.М.

укр.

Мандрівець, 2014

Лист ІІТЗО від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869

8

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»

В.В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська

укр.

Мандрівець, 2015

Лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-261

9

Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху»

О.Тимовський

І.Репік

укр.

Сайт Мон, 2016

Лист ІІТЗО від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1856

10

Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, «Україна – моя батьківщина»

О.Каплуновська, І.Кичата,

Ю.Палець

укр.

Мандрівець, 2016

Лист ІІТЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85

 

Завідувач Кислівського ДНЗ «Сонечко»                              Т.РАЧКОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 277
Дата публікації: 08:56 09.10.2017
Завідувач

Рачковська Таїсія Степанівна

Наші випускники
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих